فایل رایگان بررسي اثر رطوبت بر روي خواص مکانيکي پليمر فنوليک به روش ديناميک مولکولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر رطوبت بر روي خواص مکانيکي پليمر فنوليک به روش ديناميک مولکولي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به شبه سازی پلیمرهای گرما سخت فنولیک وبررسی اثر رطوبت بر روی خواص آنها پرداخته است. برای این منظور از روش دینامیک مولکولی استفاده شده است.با توجه به گرما سخت بودن فنولیک، روش دینامیک مولکولی در قالب یک فرآیند جهار مرحله ای برای ایجاد اتصالات عرضی بین زنجیره های پلیمری ودستیابی به درجات پلیمریزاسیون مطلوب بکار گرفته شده است .سپس خواص مکانیکی مدل های فاقد رطوبت ومدل های حاوی رطوبت به روش کرنش ثابت ودمای تیدیل شیشه ای آن از طریق بررسی روند تغییرات دانسیته مدلها برحسب دما محاسبه شده اند.همچنن اثر رطوبت بر روی میزان چسبندگی پلیمر بر روی سطوح فلزی از طریق بارگذاری برشی برروی لایه های فلزی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

لینک کمکی