فایل رایگان بررسي تئوري جذب سطحي آسپرين بر روي نانو صفحه کربن نيتريد گرافيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تئوري جذب سطحي آسپرين بر روي نانو صفحه کربن نيتريد گرافيتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

کربن نیترید گرافیتی یکی از پایدار ترین آلوتروپ های کربن می باشد که با توجه به ساختار آن توانایی زیادی برای شرکت در واکنش های مختلف دارد. آسپرین به عنوان ضد درد و ضد التهاب شناخته می شود که متابولیت های آن در آب تجزیه ناپذیرند. هدف از این مطالعه ارزیابی جذب سطحی آسپرین بر نانو صفحه کربن نیترید گرافیتی به صورت تئوری بود. در این مطالعه بر اساس تئوری تابع چگالی با استفاده از نرم افزار کوانتوم اسپرسو نانو صفحه کربن نیترید گرافیتی در حالت بهینه ساخته شد و موقعیت های مختلف برای جذب سطحی آسپرین مورد بررسی قرار گرفت. E(ads), HOMO, LUMO, E(g), EFL, DOS, PDOS بدست آمد. نتایج نشان داد که نانو صفحه کربن نیترید گرافیتی به عنوان ماده با هزینه کم، سازگار با محیط زیست، فعالیت شیمیایی و پایداری بالا، می تواند به عنوان جاذب برای آسپرین به کار رود.

لینک کمکی