فایل رایگان بررسي چگالي جريان-ولتاژ و خواص اپتيکي ترکيب قلع با کنترل نرخ لايه نشاني و ضخامت در ديود نورگسيل آلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي چگالي جريان-ولتاژ و خواص اپتيکي ترکيب قلع با کنترل نرخ لايه نشاني و ضخامت در ديود نورگسيل آلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اصلی و بهینه سازی های صورت گرفته در این تحقیق افزایش نرخ تزریق حامل های اقلیت (الکترون ها) با استفاده از کنترل نرخ و ضخامت لایه نشانی کمپلکس فلزی قلع است. ساختار مورد تحقیق ITO/PEDOT:PSS/PVK/Sn/Al است. افزایش نرخ تزریق حامل های اقلیت الکترون در سطح مشترک Sn/Al با استفاده از کنترل نرخ لایه نشانی و ضخامت در لایه نورگسیل Sn صورت گرفت. در ضخامت بهینه 10 نانومتر دیود نور گسیل آلی با مشخصات الکتریکی و اپتیکی بالا بدست آمد.. ولتاژکاری دیود با ضخامت 10 نانومتر در حدود 3.8 ولت می باشد. تکنیک ارائه شده در لایه نورگسیل می تواند در شاخه های دیگر مانندقطعات اپتیکی نیمه رسانا نیز بعنوان تکنیکی موثر در افزایش قابل توجه بهره الکترولومینسانس وکاهش ولتاژ کاری قطعه استفاده شود.

لینک کمکی