فایل رایگان بررسي ساختار ناهمگون گرافن/نيتريدبور درون صفحه اي با محاسبات پايه و بررسي کرنش روي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ساختار ناهمگون گرافن/نيتريدبور درون صفحه اي با محاسبات پايه و بررسي کرنش روي آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله، حالتی از ساختار ناهمگون گرافن/نیترید بور مبتنی بر محاسبات پایه با تئوری ماده چگال شبیه سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. با وجود اینکه باند انرژی گرافن فلزی و باند انرژی نیترید بور عایق می باشد، بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که ساختار حاصل از اتصال درون صفحه ای آن ها، باند انرژی نیمه رسانا را ارائه می نماید. همچنین، با تغییر کرنش اعمال شده به ساختار، رفتار باندهای انرژی در جهت های y, x و z، مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی ها نشان میدهد ساختار پیشنهادی، انتخاب مناسبی برای بکارگیری در ادوات الکتریکی می باشد.

لینک کمکی