فایل رایگان بررسي عددي انتشار پلاسمون سطحي در فصل مشترک نانو ساختار دو لايه اي نيمرسانا-هواو بدست آوردن خواص نوري نيمرسانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي انتشار پلاسمون سطحي در فصل مشترک نانو ساختار دو لايه اي نيمرسانا-هواو بدست آوردن خواص نوري نيمرسانا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این کار خواص نوری ساختار دو لایه ای رسانا – دی الکتریک (هوا) با در نظر گرفتن امواج سطحی بر انگیخته شده در اثر میدان خارجی که طول موج آن در ناحیه مرئی و فروسرخ قرار دارد، برسی میگردد. برای این کار معادلات ماکسول بصورت عددی و با روش تفاضل محدود در فصل مشترک هوا با یک فیلم شامل نانو ذرات سیلیکون غیر بلوری به ضخامت حل میشوند، و طول موج پلاسمون سطحی و عمق پوسته لایه بر حسب طول موج میدان خارجی محاسبه می گردند.

لینک کمکی