فایل رایگان بررسي مقاومت الکتريکي بر حسب دما و فرکانس نانولوله کربني و پلي وينيل پيروليدون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقاومت الکتريکي بر حسب دما و فرکانس نانولوله کربني و پلي وينيل پيروليدون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد نانولوله های کربنی استفاده از آن ها در موادی مانند اپوکسی ها و پلیمرها رو به گسترش است. یکی از پلیمرهایی که به این منظور به کار گرفته می شود پلی وینیل پیرولیدون است که به دلیل اهمیتش، مطالعه ی خواص فیزیکی آن به همراه نانولوله های کربنی مورد توجه ما قرار گرفت.در این مقاله نانوله لوله های کربنی چند دیوراه را به روش رونشست بخار شیمیایی به کمک کاتالیست اکسید نیکل ساخته و سپس به کمک روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس شناسایی کردیم. در ادامه به منظور مطالعه ی تغییرات امپدانس الکتریکی بر حسب دما و فرکانس، در چهار درصد وزنی مختلف، قرص هایی از نانولوله ی کربنی و پلی وینیل پیرولیدون را با کمک پرس هیدرولیکی ساختیم. سپس تغییرات مقاومت الکتریکی را بر حسب دما و فرکانس اندازه گیری کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دادیم.

لینک کمکی