فایل رایگان برهمکنش نانو ذرات (TiO(2 و ZnO بکار رفته در منسوجات و مواد آرايشي و بهداشتي بر آنزيم استيل کولين استراز انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برهمکنش نانو ذرات (TiO(2 و ZnO بکار رفته در منسوجات و مواد آرايشي و بهداشتي بر آنزيم استيل کولين استراز انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

انواع متفاوتی از نانو ذرات در صنایع نساجی و یا آرایشی/بهداشتی کاربرد دارند. در این میان نانو ذرات ZnO به دلیل خواص ضد باکتریایی و یا جذب نور ماورای بنفش-مرئی و نانو ذرات (TiO(2 (دو فرم کریستالی آناتاز، TiO(2)-a و روتایل، TiO(2)-r)،به دلیل خواص فتوکاتالیستی، خود تمیز شوندگی و درخشان کنندگی کاربردهای فراوانی را در پارچه ها و البسه و همچنین کرم ها، شامپوها و سایر محصولات پوست و زیبایی دارند. این ذرات طی فرایند تولید و کاربرد قابلیت جذب توسط پوسط را داشته و با پروتئین های بدن برهم کنش (پدیده کرونا) خواهند داشت. برهم کنش این نانو ذرات با آنزیم عصبی استیل کولین استراز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور طراحی آزمایشی (شامل 60 آزمایش مربوط به بررسی سه فاکتور کمی؛ نسبت نانوذرات به آنزیم، دمای واکنش، زمان انکوبه شدن و فاکتور کیفی نوع نانوذره) و بر اساس روش Central Composite Design در پنج سطح انجام شد. تغییرات نانو ذرات و همچنین آنزیم در برهم کنش بایکدیگر بر اساس میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز(AChE) به روش Ellman، ابعاد نانو ذرات بر اساس روش تفرق نور پویا (Dynamic light scattering) و الگوی جذب ماورای بنفش – مرئی (UV-Vis spectroscopy) آنها، الگوی طیفی دورنگ تابی دورانی (Circular dichroism)، فعالیت فتوکاتالیستی TiO2، فعالیت زیستی یا اثر ضدباکتریایی ZnO مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. بطور کلی نتایج حاکی از آنست که،TiO(2)-r و ZnO طی برهمکنش با آنزیم استیل کولین استراز بیشتر تحت تاثیر هستند.

لینک کمکی