فایل رایگان بزاق حلزون از درمان هاي پوستي تا ساخت نانوکودها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بزاق حلزون از درمان هاي پوستي تا ساخت نانوکودها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ترکیب نانوذره آهن در روغن بزاق حلزون به روش شاه وانا و همکاران تهیه گردید. بعد از ساخت نانوذره جهت تعین ساختار نانوذره ای نمونه از آن آنالیزهای XRD, SEM و FT-IR گرفته شد. نتایج حاصله از آنالیز SEM نشان می دهد که قطر نانوذره حاصله از ترکیب با بزاق حلزون 91 نانومتر می باشد و اندازه ذرات نسبتا بزرگ می باشد. نتایج آزمایش XRD نیز نشان می دهد که نانوذره حاصله دارای دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 به صورت مخلوط می باشد. بررسی طیف‎های FT-IR هم در تایید الگوهای XRD نشان‎دهنده تشکیل دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 برای نمونه تهیه شده از بزاق حلزون هستند. به طورکلی، نانوذره تهیه شده از بزاق حلزون با اندازه ای نسبتا بزرگ همراه با دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 می باشد که نشان دهنده توانایی براق حلزون در ساخت نانو کودهای آهن است.

لینک کمکی