فایل رایگان تاثير زمان و غلظت هاي مختلف نيترات مس در شکل گيري اهرام وارونه با استفاده از روش زدايش شيميايي به کمک فلز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير زمان و غلظت هاي مختلف نيترات مس در شکل گيري اهرام وارونه با استفاده از روش زدايش شيميايي به کمک فلز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

زدایش شیمیایی ناهمگن به کمک فلز، یک روش کلیدی و کم هزینه برای سنتز ساختارهای سیلیکونی در بعد میکرو و نانو است. از آنجایی که سیلیکون بازتابی حدود 30 درصد دارد، بافت دهی سطح سیلیکون با ساختارهایی در بعد میکرو و نانو می تواند موجب کاهش بازتاب از سطح و افزایش جذب نور فرودی خورشید شود و این گونه بستر ها برای کاربرد سلول خورشیدی مناسب باشند. هرم ها و هرم های وارونه، نمونه هایی از ساختار های بافت دهی شده در بعد میکرو هستند که با افزایش سطح موثر سیلیکون باعث به دام انداختن بیشتر نور فرودی شده و انعکاس از سطح را کاهش می دهند. در این مقاله بافت دهی بسترهای سیلیکونی، توسط ساختارهای هرم و هرم وارونه با استفاده از روش زدایش شیمیایی به کمک فلز ارایه شده است.

لینک کمکی