فایل رایگان ترابرد گرما در نانوساختارهاي دوبعدي کربن نيتريد، گرافدياين به روش ديناميک مولکولي غير تعادلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترابرد گرما در نانوساختارهاي دوبعدي کربن نيتريد، گرافدياين به روش ديناميک مولکولي غير تعادلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

تلاش ها برای پیدا کردن موادی که در عین حال که خواصی نزدیک به گرافین دارند، دارای گاف انرژی مناسب برای به کارگیری در الکترونیک نیز باشند به پیدایش خانواده های نیترید کربن، بورید کربن، گرافاین و گرافیداین که خواص الکتریکی فوق العاده ای دارند، ختم شده است. در این مطالعه، رسانندگی گرمایی و اثر اندازه و کایلاریتی برای شماری از ساختار های این چهار خانواده، با استفاده از تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی غیرتعادلی بدست آمده و با یکدیگر مقایسه می شوند. در بین ساختار های بررسی شده، C(3)N بیشترین و 18-6-Gdy کمترین وابستگی به اندازه را دارند. نتایج نشان می دهد نانو ساختار ها C(3)B, C(3)N و C(2)N بیشترین رسانندگی گرمایی را نسبت به دیگر ساختار ها دارند که از نقطه نظر قابلیت دفع گرما آنها را برای استفاده در نانولکترونیک مناسب می سازد. همچنین (C(18)N(6 دارای کمترین مقدار رسانندگی گرمایی است که قابلیت به کارگیری در زمینه ترموالکتریک را دارد. نتایج این تحقیق بانک اطلاعاتی جامعی را برای محاسبه رسانندگی گرمایی خانواده های نیترید کربن، بورید کربن، گرافاین و گرافیداین (13 ساختار مختلف) در اندازه و کایرالیتی متفاوت ارایه می کند.

لینک کمکی