فایل رایگان توليد نانو الياف کامپوزيتي پلي وينيل الکل اصلاح شده با اوره کندانس ونانو اکسيدروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توليد نانو الياف کامپوزيتي پلي وينيل الکل اصلاح شده با اوره کندانس ونانو اکسيدروي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پلی وینیل الکل یکی از پلیمرهای محلول در آب با سازگاری بالا با بافت های بدن است که حلالیت آن با ایجاداتصالات عرضی در ساختار شیمیایی قابل کنترل می باشد. ترکیبات اوره کندانس با ساختاری کوچک و گروههای عاملی فعال همراه با اوره می توانند تغییرات اساسی در ساختار این پلیمر ایجاد کنند. هدف بررسی امکانتولید نانو الیاف کامپوزیتی با این محلول پلیمری اصلاح شده است. از پلیمر پلی وینیل الکل با جرم مولکولی144000 گرم بر مول هیدرولیز شد با حضور 30 % وزنی اوره کندانس و 10 درصد وزنی اوره استفاده شد. محلولبا دقت در دمای 80 درجه تهیه گردید. در نهایت نانو اکسید روی دیسپرس شده در آب به مخلوط اضافه شد.مشخصات نانو الیاف تولید شده با این محلول ها بعد از الکتروریسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM،گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC، گرماوزن سنجی TGA و FT-IR گزارش شده است. نمونه نانو منسوج تهیه شده بعداز حرارت دهی حلالیت خود در آب را کامل از دست داده و به صورت هیدروژل هیبریدی از پلی وینیل الکل و پلی اوره شناسایی شد.

لینک کمکی