فایل رایگان جذب ماده رنگزاي اسيد نارنجي 7 با استفاده از سبوس برنج اصلاح شده با پلي آنيلين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جذب ماده رنگزاي اسيد نارنجي 7 با استفاده از سبوس برنج اصلاح شده با پلي آنيلين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آلودگی منابع آب توسط آلاینده های مختلف، یک مسئله زیست محیطی جهانی به شمار می رود. در این میان، رنگ یکی از آلودگی های سمی می باشد. لذا تاکنون حذف رنگ از محیط های آبی با استفاده از روشهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق هدف اصلی حذف رنگ سمی و زیست تخریب ناپذیر اسید نارنجی 7 از محیط های آبی از طریق فرایند جذب سطحی می باشد. در این مطالعه برای اولین بار برای حذف رنگ از جاذب پلی آنیلین بر پایه سبوس برنج استفاده شد. مقادیر بهینه برای پارامترهای موثر در جذب سطحی نظیر pH، دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و دما محاسبه شد. شرایط بهینه برای 100 میلی لیتر رنگزای اسید نارنجی 7 با غلظت 30 میلی گرم بر لیتر شامل 0/03 گرم دوز جاذب، pH برابر 2، زمان تماس برابر 60 دقیقه و دمای 25 درجه سانتیگراد بدست آمد.

لینک کمکی