فایل رایگان دوپ کردن نيترات سريم در ساختار هسته- پوسته ي پلي آنيلين/آلومينا قابل استفاده در پوشش هاي ضد خوردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دوپ کردن نيترات سريم در ساختار هسته- پوسته ي پلي آنيلين/آلومينا قابل استفاده در پوشش هاي ضد خوردگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانو ذرات پلی آنیلین/آلومینا دوپ شده با نیترات سریم به روش پلیمریزاسیون شیمیایی سنتز گردید. پلی آنیلین به عنوان ساختار میزبان برای سریم عمل کرده و کمپلکس Ce(III)-PANI را تشکیل می دهد. ذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مادون سرخ تبدیل فوریه (FTIR)، طیف سنجی فرابنفش-مرئی (UV-VIS)، پراش پرتوی ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی حضور و دوپ شدن سریم در ساختار هسته-پوسته ی نانو ذرات پلی آنیلین/آلومینا بود. با توجه به خاصیت ضدخوردگی پلی آنیلین و قابلیت آن در رهایش هوشمند نیترات سریم در پاسخ به تغییرات pH محیطی، می توان از این نانو ذرات به عنوان ماده افزودنی در انواع رنگ و پوشش های خود ترمیم کننده مقاوم خوردگی استفاده کرد.

لینک کمکی