فایل رایگان ساخت نااستوکيومتري نانوذرات (Fe(3)O(4 و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت نااستوکيومتري نانوذرات (Fe(3)O(4 و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوذرات (Fe(3)O(4 به صورت نااستوکیومتری به روش هم رسوبی در اتمسفر هوا و دمای 78 درجه سانتی گراد ساخته شدند و خواص ساختاری و مغناطیسی آنها با استفاده از آنالیزهای XRD، AGFM و سنجش دمای کوری مشخصه یابی شدند. نتایج حاصل از تحلیل الگوهای پراش پرتو ایکس نمونه ها حاکی از تشکیل فاز غالب مکعبی اسپینل مگنتیت و فاز دیگر اکسید آهن دوظرفیتی بود و فازهای هماتیت و مگهمیت تشکیل نشد. ویژگی های مغناطیسی نمونه نشان داد که مغناطش اشباع نمونه ها بجز یک مورد تغییر نمی کند. همچنین وادارندگی تغییرات ناچیز داشت، اما دمای کوری نمونه تغییرات زیادی را نشان داد.

لینک کمکی