فایل رایگان سنتز سبز نانوذرات با استفاده عصاره بهمن پيچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز سبز نانوذرات با استفاده عصاره بهمن پيچ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ترکیب نانوذره آهن در عصاره بهمن پیچ به روش مهدوی و همکاران تهیه گردید. بعد از ساخت نانوذره آنالیزهای XRD, SEM و FT-IR، جهت تعین ساختار نانوذره ای نمونه از آن گرفته شد. نتایج حاصله از آنالیز SEM نشان می دهد که قطر نانوذره تهیه شده با عصاره بهمن پیچ 60 نانومتر می باشد و اندازه ذرات بزرگ می باشد. نتایج آزمایش XRD نیز نشان می دهد که نانوذره حاصله دارای دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 به صورت مخلوط می باشد. بررسی طیف‎های FT-IR عصاره بهمن پیچ پیک های مربوط به فاز تشکیل آهن را به طور بارز نشان نمی دهد که نشان دهنده عدم تشکیل دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 به طور کامل می باشد. به طورکلی، عصاره گیاه بهمن پیچ توانایی ساخت نانوذرات را دارد اگرچه برای ساخت نانوذرات با اندازه های کوچکتر نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه است.

لینک کمکی