فایل رایگان سنتز نانو ذرات (TiO(2 فاز روتايل به روش التقاطي سل – ژل و کلوئيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز نانو ذرات (TiO(2 فاز روتايل به روش التقاطي سل – ژل و کلوئيدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به علت خواص فوتوکاتالیستی بالا، استفاده وسیعی در صنایع بهداشتی، رنگ سازی، استخراج مواد معدنی، خالص سازی مواد و ساختمان سلول های خورشیدی دارد. هدف از این مطالعه تهیه و سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل - ژل، جهت استفاده کاربردی در زمینه های مختلف می باشد.با استفاده از دی اکسید تیتانیوم ((TiO(2) معدنی به عنوان ماده اصلی و ماده آلی PVA به عنوان سورفکتانت، پودر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و با مورفولوژی پایدار روتایل سنتز شد. محلول اولیه این ماده در دمای C150 خشک شده و تکلیس نانو پودر در دمای C800 انجام گرفت. بررسی توپوگرافی، اندازه و مورفولوژی مواد به وسیله تصاویر میکروسکوپ اتمی (AFM) و سطح فعال مواد سنتز شده توسط دستگاه اندازه گیری سطح فعال مواد (BET) انجام شده است. نتیجه مطالعه حاضر این است که پودر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم با مورفولوژی روتایل و در اندازه ی حدود 52 nm با سطح فعال ویژه 3/104m(2)/g به دست آمده که این روش تولیدی ساده و ارزان می تواند در مصارف پزشکی و صنعت کاربرد زیادی داشته باشد.

لینک کمکی