فایل رایگان سنتز نانوذرات فريت کبالت به روش احتراقي و بررسي خواص مغناطيسي به منظور کاربرد در هايپرترميا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز نانوذرات فريت کبالت به روش احتراقي و بررسي خواص مغناطيسي به منظور کاربرد در هايپرترميا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی تک فاز فریت کبالت ((CoFe(2)O(4) به روش احتراقی و با استفاده از محلول های نیترات آهن، نیترات کبالت و اوره به عنوان سوخت سنتز شد. ساختار بلوری نانوذرات بوسیله پراش پرتو ایکس بررسی و تایید شد. همچنین میانگین ابعاد بلورک ها توسط روابط شرر و ویلیامسون-هال به ترتیب 27/5 و 30/1 نانومتر محاسبه گردید. مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) بررسی شد که بیانگر کروی بودن ذرات و آگلومره شدن ناشی از خاصیت مغناطیسی ماده می باشد. به منظور بررسی خاصیت مغناطیسی نمونه، منحنی پسماند مغناطیسی به دست آمده از دستگاه VSM مورد مطالعه قرارگرفت که تاییدکننده خواص مطلوب مغناطیسی و میزان وادارندگی بالا برای نمونه تا میدان 14000ارستد می باشد. همچنین دمای کوری نمونه در حدود 505 درجه سانتیگراد تخمین زده شد.که این خواص مغناطیسی موید مطلوب بودن این نانوذرات جهت استفاده در هایپرترمیا می باشند.

لینک کمکی