فایل رایگان سنتز نانوذرات هسته پوسته پلي آنيلين/اکسيد آلومينيم جهت کاربرد در پوشش هاي ضد خوردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز نانوذرات هسته پوسته پلي آنيلين/اکسيد آلومينيم جهت کاربرد در پوشش هاي ضد خوردگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بی شک امروزه استفاده از پوشش های هوشمند برای بالابردن کارایی سطح یکی از جذاب ترین حوزه های مطالعاتی برای بسیاری از محققان می باشد. در این پژوهش نانوذرات هسته پوسته پلی آنیلین/ اکسید آلومینیم به روش شیمیایی و از طریق پلیمریزاسیون اکسیداسیونی آنیلین در حضور نانوذرات آلومینا فاز آلفا انجام شده است. به دلیل مثبت بودن بار سطحی نانوذرات اکسید آلومینیم و نیز کاتیون های آنیلینیوم در محلول سنتز اسیدی، از سورفکتانت آنیونی NSA جهت اصلاح سطحی نانوذرات استفاده شده است. نتایج آزمون های FE-SEM، XRD، FT-IR وUV-Visible تایید کرد که پوسته ای از پلی آنیلین در اطراف نانوذرات آلومینا تشکیل شده است. از این نانوذرات هسته-پوسته می توان به عنوان افزودنی ویژه در پوشش های فعال ضد خوردگی استفاده کرد.

لینک کمکی