فایل رایگان طرح پراش حاصل از عبور نور ليزر پيوسته از نانوذرات کلوئيدي طلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح پراش حاصل از عبور نور ليزر پيوسته از نانوذرات کلوئيدي طلا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله خواص اپتیکی-گرمایی نانوذرات کلوئیدی طلا تحت تابش نور لیزر پیوسته با طول موج 532 نانومتر با در نظر گرفتن اثر همرفت در معادله انتقال گرما گزارش می شود. شبیه سازی (محاسبات عددی) شدت نور عبوری بدست آمده در فاصله دور با حل تقریبی معادله توزیع دما، الگوی پراش دایره ای نامتقارن را پیش بینی می کند. رفتار نانوذرات طلا در آب، روغن کرچک و سیکلوهگزانون، تحت تابش نور لیزر توان پایین با طول موج 532 نانومتر شبیه سازی می شود. مقایسه نتایج، گویای این است که بیشترین اثر غیرخطی و کمترین تقارن در الگوی پراش در نمونه نانوذرات طلا در سیکلوهگزانون رخ می دهد.

لینک کمکی