فایل رایگان مروري بر مقايسه بين روش اکسيداسيون پلاسماي الکتروليتي آندي و روش پلاسماي الکتروليتي کاتدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر مقايسه بين روش اکسيداسيون پلاسماي الکتروليتي آندي و روش پلاسماي الکتروليتي کاتدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این مقاله علمی ترویجی، مرور کلی بر مقایسه بین دو زیر شاخه ی مهم فرآیند پلاسمای الکترولیتی؛روش پلاسمای اکسیداسیون آندی و پلاسمای الکترولیتی کاتدی، چگونگی عملکرد و بررسی ویژگی هر یک و میزان نفوذ آنها به علم لایه های نازک، علم مطالعه بر روی لایه های سطحی نازک به ضخامت یک دهم نانومتر و چندین میکرومتر روی مواد مختلف به ویژه فلزها، اعم از طبیعی(اکسیدها و یا ترکیبات مشتق از ماده ی زیرلایه) و مصنوعی یا انباشت شده، می باشد. طی توسعه و پیشرفت زیرشاخه های این علم در گذر چندین دهه ی اخیر اعم از روش های الکتروشیمیایی، روش های الکترونی، یونی، باریکه ی لیزری و پلاسما و همچنین پلاسمای الکترولیتی به منظور رسوب گذاری و ته نشست لایه های نازک، علم فیزیک لایه های نازک به مسائل خوردگی و حفاظت ماده طی فناوری خلاء می پردازد.

لینک کمکی