فایل رایگان نگرشي سبز بر تهيه ي ناجورحلقه هاي حاوي اتم هاي نيتروژن و اکسيژن در حضور کاتاليزگر ((Nano-kaoline/BF(3)/Fe(3)O(4)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگرشي سبز بر تهيه ي ناجورحلقه هاي حاوي اتم هاي نيتروژن و اکسيژن در حضور کاتاليزگر ((Nano-kaoline/BF(3)/Fe(3)O(4) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوکاتالیزگر مگنتیت تثبیت شده بر روی کائولن بور تری فلویورید طراحی و ساخته شده، سپس با استفاده از روش های گوناگون تصویربرداری و طیف نگاری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس ترکیب های گوناگون هتروسیکل حاوی اتم های نیتروژن و اکسیژن از جمله دی هیدروپیریمیدین اون ها، دی هیدروپیریدین ها، پریمیدین ها، پیرول ها، کرومن ها و ... به عنوان مواد اولیه ی سنتز داروها در حضور کاتالیزگر مورد نظر، با استفاده از مواد اولیه ی مختلف، تحت شرایط گوناگون ساخته شدند. در این راستا، ابتدا نگاهی به روش های معمول و متداول تهیه ی هر یک از ترکیب های هتروسیکل حاوی اتم های نیتروژن و اکسیژن مربوطه شده، سپس به روش هایی نوین و مطابق با اصول شیمی سبز برای بهبود شرایط و بازده تولید محصول ها اشاره گردیده است. در نهایت، پس از جداسازی و خالص سازی، ساختار محصول ها با استفاده از روش های مختلف طیف نگاری از قبیل H-NMR, FT-IR, UV-Vis و C-NMR مورد شناسایی قرار گرفت. در تمام واکنش ها و روش ها، سعی بر آن است که انجام کار بر پایه ی اصول شیمی سبز باشد.

لینک کمکی