فایل رایگان بررسي نقش باورهاي ديني و گرايش به اقامه نماز در بهزيستي رواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش باورهاي ديني و گرايش به اقامه نماز در بهزيستي رواني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

داشتن بهزیستی روانی یکی از ویژگی های فرد سالم میباشد، لذا کوشش برای ایجاد یک بستر مناسب برای داشتن زندگی سالم و بدون بیماری و تنش فقط محدود به پیشگیری و درمان بیماری های جسمی نمی شود، چرا که توجه به بهزیستی روانی و ایجاد محیطی آرام و به دور از تنش درونی نیز دارای اهمیت و درخور توجه است. امروزه اکثر متخصصان رواندرمانی معتقد هستند که درمان ریشه ای بیشتر بیماری های روانی در مذهب و معنویت نهفته است. لذا، تاثیر دین و باورهای دینی و البته گرایش به اقامه نماز در بهزیستی روانی فرد و جامعه بسیار مهم و ارزشمند است. مرور مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که می توان در پرتو دین و باورهای دینی و اقامه نماز به یک آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد و پایبند به دین را به یک فرد سالم و سرزنده در هر زمینه ای درآورد به گونه ای که بتواند تمام توانایی های خود را شکوفا کرده و در جهت زندگی با معنا و هدفمند گام بردارد. این مطالعه مروری است بر مطالعات انجام شده پیرامون باورهای دینی و گرایش به اقامه نماز و رابطه آنها با بهزیستی روانی

لینک کمکی