فایل رایگان تاثير نماز و آموزهاي ديني بر سلامت روان زندانيان ندامتگاه تهران بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير نماز و آموزهاي ديني بر سلامت روان زندانيان ندامتگاه تهران بزرگ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نماز و آموزه های دینی بر سلامت روان زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ اجرا شد. روش: نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زندانی بود که به صورت تصادفی از بین زندانیانی که در کلاس های آموزشی نماز و آموزه های دینی شرکت کرده بودند و نیز 30 زندانی عادی به عنوان گروه همتا بود. ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت روان GHQ 28 بود . یافته ها : بر اساس یافته ها زندانیانی که تحت آموزش مفاهیم نماز و آموزه های دینی بودند در مقایسه با گروه همتا از سلامت روان بهتری برخوردار بودند. اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل ارزیابی گردید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزه های نماز و دینی توانسته باعث کاهش اضطراب و افسردگی زندانیان گردد

لینک کمکی