فایل رایگان رابطه تقيد به نماز با بهزيستي روانشناختي مادران دانش آموزان ابتدايي منطقه 14 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه تقيد به نماز با بهزيستي روانشناختي مادران دانش آموزان ابتدايي منطقه 14 تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش های بسیاری به تاثیر مثبت مذهب در سلامت روان اشاره کرده اند و نماز یکی از مهم ترین اعمال مذهبی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان رابطه تقيد به نماز با بهزيستي روانشناختي مادران دانش آموزان ابتدايي منطقه 14 تهران می باشد . تحقیق از نوع توصیفی است و برای تحلیل داده ها از روش همبستگی بهره برده است . جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه چهارده تهران بوده و نمونه ای به حجم 200 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ازجامعه فوق انتخاب شدند. البته با کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص در نهایت 103 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرداوری داده ها درباره تقید به نماز از پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز و برای سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین تقید به نماز مادران و بهزیستی روانشناختی آنها رابطه معنادار است . با توجه به یافته های پژوهش، می توان با تقویت بعد معنوی و پایبندی به نماز به بالا بردن سطح بهزیستی روانشناختی مادران کمک کرد.

لینک کمکی