فایل رایگان نماز و انديشه آسيب زدايي از جامعه؛ بررسي تفسير و کارکرد مفهوم غصب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نماز و انديشه آسيب زدايي از جامعه؛ بررسي تفسير و کارکرد مفهوم غصب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

مفهوم شناسی موضوعات اخلاقی از مهم ترین مراحل دین پژوهی است. غصب یکی از کلیدی ترین اندیشه های اسلامی است که پذیرش بیشتر آموزه های اسلامی بر محور این اندیشه می چرخد. بنا به فتوای مراجع، تصرف مکان نماز دیگری و اقامه نماز در آنجا، جایز نبوده و بنابر احتیاط باید نماز را اعاده کرد و حتی نماز خواندن در مکان هایی که دولت ظالم آنها را غصب می کند، نیز جایز دانسته نشده است. و از آنجا که در شریعت اسلام نماز ستون دین است و اولین عملی که از مسلمان خواسته می شود نماز است، با توجه به حرمت غصب، اهمیت احترام به حق مالکیت فردی را می توان تبیین کرد. هدف این پژوهش، بررسی مفهوم شناسی مفهوم غصب است. روش پژوهش به شکلتحلیل کیفی و بررسی مراحل مفهوم شناسی است: 1. واژه پژوهی به معنی جمع آوری، بررسی و تحلیل دیدگاه لغت شناسان و متخصصان؛ 2 . مفهوم پژوهی دینی به معنی بررسی متون دینی و استخراج ویژگی های موثر در تعریف؛ 3. استخراج تعریف به معنی مشخص کردن مولفه های اساسی تعریف و مناسبات آن ها؛ 4 . تحلیل و تبیین تعریف با بررسی ابعاد موضوع شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی. یافته ها نشان می دهد نماز به حقوق مالکیت فردی احترام می گذارد و این نیست که اگر چیزی را که ساخته می شود ، آن را منحصرا محصول کار فردی بدانیم چرا که آن چیز در عین حال نتیجه زحمات جامعه نیز محسوب می شود. بنابراین چیزی که تولید می شود، هم محصول کار فرد است و هم محصول کار جامعه. در اسلام، باید به افراد برای داشته هایشان احساس امنیت داده شود و ایشان به میل خود یک پنجم از داشته هایشان را صرف امور جامعه کنند

لینک کمکی