فایل رایگان آژانس هاي کاريابي خصوصي در اسپانيا و سوئد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آژانس هاي کاريابي خصوصي در اسپانيا و سوئد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این مقاله توسعه آژانس های کاریابی خصوصی (PREAS) در اسپانیا و سوئد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و برخی از مهمترین مسائلمربوط به این صنعت را نمایان می سازد. تمرکز آن بیشتر بر روی دوره ای پس از دهه 1990 میلادی است، زمانی که فعالیت های آنها دراسپانیا و سوئد قانونی شد و وضعیت اقتصاد، بازار کار و چارچوب نظارتی تغییرات چشمگیری داشت. در این مقاله نشان داده می شود کهصنعت آژانس های کاریابی خصوصی در کشورهای مذکور به طور کاملا متفاوتی توسعه پیدا کرده اند. در اسپانیا نقش این صنعت به دلیلفقر دولت و شرایط بازار کار، محدود می شود. سوئد به دلیل دارا بودن بازار کار منظم و نقش برجسته پیمان های دسته جمعی کار، از نرخنفوذ بالایی در صنعت آژانس کار موقت برخوردار است. همچنین، بازارهای کار این کشورها علاوه بر تقاضای پایین، با چالش های ساختاریمثل کار با جمعیت سالمند و نیروی کار و شرایط سخت بودجه ای مواجه هستند. به علاوه، قوانین حاکم بر بازار کار و آژانس های استخدامیخصوصی، تغییرات قابل توجهی کرده اند. نتیجتا به عنوان یک کسب و کار چرخه ای که تحت تاثیر تغییرات ساختاری قرار دارد، صنعتآژانس کار موقت در اروپا، از رکود اقتصادی رنج می برد اما با مطالعه هزاران موسسه کاریابی خصوصی در این کشورها مشاهده گردید کهروابط خوبی بین ادارات کاریابی خصوصی و خدمات اشتغال عمومی برقرار شده است و این صنعت در بازار کار اروپا به عنوان یک بازیگر موثردر عرصه مدیریت و اقتصاد جامعه، پذیرفته شده است.

لینک کمکی