فایل رایگان بررسي رابطه علي عملکرد زيست محيطي و اقتصادي شرکت هاي نفت و پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه علي عملکرد زيست محيطي و اقتصادي شرکت هاي نفت و پتروشيمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

وظیفه سازمان ها محدود به حداکثر سازی سود نیست، بلکه شامل تمام جنبه های محیطی و خدمات اجتماعی می شود. آنها مسئولیت های غیرمالی دارند و باید به سلامت جامعه توجه ویژه داشته باشند. امروزه همراه با توسعه صنایع و واحدهای تجاری مختلف مشکلات جدیدی بوجود آمده است که ناشی از عواقب و تاثیرات فعالیت های واحدهای تجاری بر روی محیط زیست و اجتماع است. به این ترتیب حرکت در مسیر مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری جهت تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت شده است. از سوی دیگر صنعت نفت از مهمترین و از اولین صنایع پیشرفت اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور در مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های پنج ساله منتهی به 1394 شرکت های نفت و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه علی عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی شرکت های نفت و پتروشیمی ارتباط مستقیم و معناداری برقرار استو عملکرد زیست محیطی، علت گرانجر عملکرد اقتصادی شرکت های نفت و پتروشیمی است. به سرمایه گذاران در این صنعت پیشنهاد می شود که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و بعد زیست محیطی آن را به عنوان علامتی برای بهبود شاخص های اقتصادی درنظر داشته باشند. و به مدیران توصیه می شود که با توسعه فعالیت های زیست محیطی افزایش ارزش آفرینی اقتصادی شرکت را موجب شوند.

لینک کمکی