فایل رایگان جرايم مبتني بر نفرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جرايم مبتني بر نفرت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

جرایم ناشی از تنفر جرایمی هستند که مرتکب آن ها قربانی را براساس تعصب ها انتخاب میکند. بدین مفهوم که مرتکب از گروه های اجتماعی خاص متنفر است و به دلیل باورهای خود تنفرش را با ارتکاب جرایم مختلف بر علیه اموال ،جان، و یا آبروی قربانیان ابراز می نماید. ممکن است این گروه های اجتماعی در جامعه ای که او زندگی می نماید در اقلیت و یا در اکثریت باشند. این گروه های اجتماعی خاص براساس دین ، مذهب، نژاد ، تمایلات جنسی ناتوانی، جنسیت ، ملیت ، سن، هویت جنسی ، و وابستگی سیاسی توسط مجرم انتخاب می شود.

لینک کمکی