فایل رایگان حمايت از فناوري هاي نو و جديد، الزامي غير قابل انکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حمايت از فناوري هاي نو و جديد، الزامي غير قابل انکار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 58

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت وجود و توجه ویژه به فرهنگ سازی و اجرای قوانین حمایتی از مالکین ایده های نوآورانه و برخورد با متخلف قوانین مذکور در کشور های پیشرفته، محقق بر آن است که با بررسی و کشف و تجزیه و تحلیل قوانین حقوقی حمایت معنوی و مادی از فناوری های موجود در ایران از طریق کمک گرفتن از فناوران صنایع دانش بنیان کشور، در ابتدا قوانین حمایت از فناوری های نو در ایران را بررسی و رسیدن با بررسی قوانین حمایت از فناوران و مشخص نمودن سازمان های ذیربط حدود حمایت های از صاحبان ایده را در ایران مشخص و در همین بررسی موارد حمایت های تکراری از سوی سازمان های مختلف غیر همسو در باره کاهای حمایتی ( مانند مراکز رشد سازمان ها و پارک های علم و فناوری) موازی کارها حلقه های مفقوده حمایتی و مشکلات نشسسته بر سر راه ثبت مالکیت های فکری و صنعتی، فناوری های نو و دانش بنیان را مشخص و انشاءاالله با ارئه راهکارهای علمی و منطقی طی طریق صحیح در جاده فناوری را سهل و گامی را در جهت آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمان برداشته باشیم .

لینک کمکی