فایل رایگان اثر ارتفاع قرارگيري دو نوع کوله بر متغيرهاي کينتيکي و کينماتيکي راه رفتن دانش آموزان 8 تا 11 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر ارتفاع قرارگيري دو نوع کوله بر متغيرهاي کينتيکي و کينماتيکي راه رفتن دانش آموزان 8 تا 11 سال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

دانش آموزان دبستانی، ناگزیر از حمل وسایل ضروری مدرسه با کیف یا کوله پشتی در مسیر رفت و برگشت، از نگاه پاتومکانیکی مورد توجه هستند 1 . حمل وسایل با کوله پشتی نسبت به دیگر کیف ها، شیوع بیشتری دارد 1-3میانگین وزن نسبی کوله پشتی دانش آموزان پسر ابتدایی در ایران 11.31 4.13± درصد وزن بدن گزارش شده است 4 پژوهشگران حمل بار در شکل ها و وزن های متفاوت را با ناراحتی، خستگی، و برخی دردها و ضایعه های عضلانی اسکلتی مانند درد پشت 7-5 وشکستگی تنشی در اندام تحتانی بر اثر افزایش نیروی عکس العمل عمودی زمین حین حمل بار8 مرتبط دانسته اند. برخی دیگر احتمال بروز ناهنجاری های وضعیتی و نقص های حرکتی بر اثر حمل بار به شکل های مختلف از جمله کوله پشتی را بیان کرده اند13-9 به طور کلی پژوهشگران بحث درباره ی حمل کوله های مختلف را از چند دیدگاه در هم تنیده ی بالینی، فیزیولوژیک و هزینه انرژی، و بیومکانیکی مهم دانسته اند 15و14 از دیدگاه سرمن 5 حفظ یک وضعیت بدنی مشخص 6، و انجام حرکات تکراری 7 میتواند اصلی ترین سازوکارهای بروز نقص های حرکتی 8 باشد 16 . تحقیقات نشان داده است که حفظ یک وضعیت در مدت بیست دقیقه و یا حمل کوله پشتی با بار10درصد به مدت سی دقیقه میتواند به تغییراتی در بافت منجر شود که دست کم برای مدتی برگشت ناپذیر است

لینک کمکی