فایل رایگان تئوري شبکه هاي ادهاک چند گامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تئوري شبکه هاي ادهاک چند گامه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله، اصول پایه ای شبکه های موبایل و (MANET) ad hoc را مورد بررسی قرار داده و ده سال تحقیقات انجام شده در این زمینه را مورد بحث قرار خواهیم داد. ما موفقیتهای مهم را مورد بررسی قرار داده و به محدودیتهای تحقیقات MANET اشاره خواهیم کرد. در این تحقیق فرض بر این بود که شبکها عمدتا0 برای کاربری مصرف کننده ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و گره ها موجود خواهد بود، بنابراین از نظر منطقی متراکم و فعال است. هر دوی این فرضیات منعکس کننده ی واقعیت نیستند و به طور حتم در فاز اولیه ی کار صحیح نخواهند بود. فقدان واقع گرایی در مورد هدف MANET همراه با فقدان واقع گرایی در خلال طراحی MANET، دلایل اصلی ریسک بالای خرابی MANET میباشند.

لینک کمکی