فایل رایگان توسعه تکنيک کنترل همروندي براي پايگاه داده هاي امن چندسطحي مبتني بر داده هاي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه تکنيک کنترل همروندي براي پايگاه داده هاي امن چندسطحي مبتني بر داده هاي فازي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سیستم های پایگاه داده امن چند سطحی سیستم هایی هستند که در آن داده ها و همچنین کاربر، هر دو جهت فراهم نمودن امنیت برای داده ها طبقه بندی می شوند. به خاطر نیازهای امنیتی پایگاه های داده، مکانیسم های کنترل همروندی برای چنین پایگاه های داده ای متفاوت تر از مکانیسم های کنترل همروندی در پایگاه داده سنتی می باشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی مبتنی بر داده های فازی که ترکیبی از منطق فازی و الگوریتم های کنترل همروندی می باشد پیشنهاد گردیده است که مشکل گرسنگی را تا حدودی کاهش می دهد.

لینک کمکی