فایل رایگان طراحي کنترل کننده مقاوم به روش مد لغزشي به منظور پايداري ديناميکي وضعيت سکوهاي شناور نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي کنترل کننده مقاوم به روش مد لغزشي به منظور پايداري ديناميکي وضعيت سکوهاي شناور نفتي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نفت و گاز طبیعی، مهمترین منابع تامین انرژی بشر هستند، بهطوری که نفت خام 45 درصد و گاز طبیعی 25 درصد انرژی دنیا را تامین میکنند. نفت و گاز در معاملات اقتصادی و سیاسی جهان اهمیت راهبردی دارند و در فرآیند روابط بین الملل نقش مهمی میتوانند ایفا کنند. از این رو سکوهای نفتی نیز به عنوان یک ابزار مهم جهت حفاری و دستیابی به نفت حائز اهمیت هستند. این مکانها در معرض خطرات و اغتشاشات قابل توجهی از جمله خطر آتش سوزی، امواج دریا و باد قرار دارند، بنابراین نگهداری و کنترل این سازه ها موضوع مهمی است. بدین ترتیب مهندسان عمران، نفت، دریا و کنترل در صددند تا عملکرد سکوهای نفتی را بهبود دهند. در این مقاله برآنیم تا اغتشاشات موجود ناشی از امواج و باد کاهش یافته، مقاوم بودن در برابر عدم قطعیتها تضمین گردد و سیستم پایدار شود. بدین ترتیب به کنترل مدل یک صفحه شناور بر روی آب، میپردازیم. سیستم سکو را یک سیستم تک ورودی- تک خروجی در نظر میگیریم و با استفاده از روش مد لغزشی این سیستم را کنترل میکنیم. در پایان نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که استفاده از روش نامبرده و طراحی کنترل کننده موثر بوده و بالاخص حذف اغتشاشات را بهبود بخشیده است. همچنین معیارهای عملکرد سیستم مطلوب و سیستم پایدار شده است.

لینک کمکی