فایل رایگان طراحي،تحليل و شبيه سازي مدل خطيSTATCOM براي جبران سازي توانراکتيو به همراه تغيير ولتاژ لينک DC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي،تحليل و شبيه سازي مدل خطيSTATCOM براي جبران سازي توانراکتيو به همراه تغيير ولتاژ لينک DC :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

STATCOM جبران ساز سنکرون استاتیک ، یک کانورتر ولتاژ است که به صورت موازی در مدار قرار میگیرد و ازکموتاسیون خودی استفاده میکند و به طور موثر برای جبرانسازی توان راکتیو مورد استفاده قرار میگیرد.عملکرد آن شبیه کندانسور سنکرون است. این مقاله مدل خطی STATCOM را به همراه طراحی کنترل جریان- ولتاژ به نمایش میگذارد. کنترل طراحی شده با تغییرات ولتاژ لینک DC، به STATCOM اعمال شده و ولتاژ لینک DC مناسب براساس اور شوت و ضربه های مریوط به پاسخ انتخاب شده است. تمامی پاسخ ها با استفاده از سیمولینک متلب به دست آمده اند و در این مقاله برای تشریح روش کنترلی ارائه شده آورده شده اند.

لینک کمکی