فایل رایگان کنترل فرکانس در توربين آبي با استفاده از کنترل کننده فراپيچش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل فرکانس در توربين آبي با استفاده از کنترل کننده فراپيچش :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله برای کنترل فرکانس در یک توربین آبی از تئوری فراپیچش استفاده گردیده است. ابتدا معادلات دینامیکی حاکم بر یک توریبن آبی فرمولبندی شده است. در روابط دینامیکی حاکم بر این سیستم، ولتاژ اعمالی به محرک دریچه آب به عنوان ورودی کنترل و تغییرات سرعت روتور به عنوان خروجی در نظر گرفته میشود. به دلیل اینکه معادلات دینامیکی به فرم غیر نرمال بوده و دارای نامعینی میباشد، در این مقاله از روش فراپیچش به صورت گام به عقب در سه مرحله استفاده میگردد. کنترل کننده پیشنهادی در شبیه سازی کامپیوتری مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب این کنترل کننده را نشان میدهند.

لینک کمکی