فایل رایگان وب معنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وب معنايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این مقاله به بحث درباره موج آینده توسعه شبکه جهانی وب، موسوم به فایل رایگان وب معنايي می پردازد.فایل رایگان وب معنايي شیوه ای برای ایجاد یک وب است که در آن رایانه ها می توانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نمایند در این مقاله مختصر به توصیف فایل رایگان وب معنايي می پردازیم اینکه فایل رایگان وب معنايي چیست وچرا نیاز به فایل رایگان وب معنايي احساس می شود وهم چنین با ساختار فایل رایگان وب معنايي آشنا می شویم .در مطالعه این هدف با مسایل جدیدی مانند RDF و آنتولوژی آشنا می شویم و به بررسی آنها وراهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات بوجود آمده می پردازیم .در پایان مقاله با این نتیجه پایان می یابد که فایل رایگان وب معنايي نیز همانند خود وب از پایه واساس رشد کرده و ریشه خواهد دواندو باعث تحولی در زندگی بشری خواهد شد.

لینک کمکی