فایل رایگان يادگيري الکترونيکي و تاثير آن بر فناوري اطلاعات سبز (بررسي موردي دانشگاه صنعتي کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يادگيري الکترونيکي و تاثير آن بر فناوري اطلاعات سبز (بررسي موردي دانشگاه صنعتي کرمانشاه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه آسایش نوع بشر را فراهم آورده است. انسان امروزی چنان به این تکنولوژیها وابسته گردیده که تصور یک روز بدون اینترنت یا تلفن همراه برایش ناخوشایند است. از طرف دیگر با گذشت زمان و افزایش عمر فناوری اطلاعات، بشر با مشکلاتی مواجه گردیده که تا چند ده ه پیش، مطرح نبودند. از جمله: تولید حجم عظیم زباله های الکترونیکی غیرقابل بازگشت به طبیعت و افزایش مصرف انرژی جهت بکارگیری تجهیزات فناوری اطلاعات. فناوری اطلاعات سبز رویکردی است که طی آن جنبهای از فناوری اطلاعات را در راستای کاهش اثرات زیست محیطی جنبه های دیگر فناوری اطلاعات، بکار میگیریم. در این مقاله مقایسهای بین سیستم یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی صورت گرفته و تاثیر بکارگیری هریک بر پیشبرد رویکرد فناوری اطلاعات سبز بیان شده است. در این مطالعه، چهار عامل مصرف سوخت و انرژی، مصرف کاغذ، آلودگی هوای ناشی از ترددهای درون شهری و تولید زباله های الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توسعه یادگیری الکترونیکی نقش مثبت چشمگیری در کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و انرژی و همچنین مصرف کاغذ و به تبع آن کاهش قطع درختان دارد. درمقابل سربار زباله های الکترونیکی تولیدی وجود دارد که اگرچه مقدار آن اندک است اما قابل تامل میباشد.

لینک کمکی