فایل رایگان بررسي اخلاق مثبت ومنفي در محيط کار و تاثير آن بر جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اخلاق مثبت ومنفي در محيط کار و تاثير آن بر جامعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه، سازمانها به صورت فزاینده ای خود را درگیر مسئله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع وشرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی تاثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح جامعه گردد. یکی از عمدهترین دغدغه ها در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.در حال حاضر، متاسفانه در جامعه ما در محیط کار کمتر به مسائل اخلاقی توجه میشود. واقعیت اینجاست که کار، بدون چاشنی اخلاق راه به جایی نخواهد برد! دراین مقاله به تعریف مجموعه ای از اخلاقیات مثبت و منفی درمحیط کارمی پردازیم ودرنهایت تاثیرآن برروی جامعه بررسی میشود.

لینک کمکی