فایل رایگان ارائه روشي براي زمان بندي کارهاي ماشين مجازي در رايانش ابري مبتني بر نظريه بازي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي براي زمان بندي کارهاي ماشين مجازي در رايانش ابري مبتني بر نظريه بازي ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رایانش ابری، مدل محاسباتی بر اساس شبکه هایی نظیر اینترنت است که الگویی جدید به منظور عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی حاوی زیرساخت، نرم افزار، بستر و دیگر منابع رایانشی با استفاده از شبکه ارائه مینماید. زمان بندی مجموعه ای از کارها برای سیستمهای موازی روی پردازنده ها یک مسئله مهم و پیچیده است. حل این مسئله میتواند عملکرد و تعامل بهتری بین گره ها در سیستم های موازی و توزیع شده، فراهم کند. اهداف زمان بندی کار در سیستمهای توزیع شده، به حداکثر رساندن بازدهی سیستم با اختصاص دادن کارهای صحیح به پردازنده های صحیح، به حداکثر رساندن استفاده از منابع، به حداقل رساندن زمان اجرا، به حداقل رساندن هزینه در سمت کاربر و برآورده کردن محدودیت های اقتصادی هستند. زمان بندی کارها باید تبعیت از توافقنامه سطح سرویس دهی و همچنین دستیابی به ملزومات کیفیت سرویس برای رسیدن به رضایت کاربر را در نظر بگیرد. در روش پیشنهادی از نظریه بازی برای زمان بندی وظایف در رایانش ابری استفاده میگردد. از نرم افزار کلودسیم برای شبیه سازی روش پیشنهادی، استفاده شده است. نتایج روش پیشنهادی از نظر پارامترهای انرژی مصرفی، تعداد مهاجرت و زمان اجرا مقایسه شده است. روش پیشنهادی توانسته است نتایج مطلوبی را کسب نماید.

لینک کمکی