فایل رایگان اهميت مديريت تغيير در مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت مديريت تغيير در مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله به اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندها پرداخته شده است. ابتدا تعریفی در خصوص مهندسی مجدد ارائه شده سپس به بیان قواعد، مراحل، متدولوژ یها، اهداف، مزایا، فاکتورهای موفقیت و چالش های مهندسی مجدد پرداخته شده است. تعاریفی از مدیریت تغییر، ابعاد آن، فاکتورهای لازم برای موفقیت در مدیریت تغییر، چالش هایی که بر سر راه مدیریت تغییر وجود دارد و هم چنین پروسه زمانی مدیریت تغییر بیان شده است. در انتها مفاهیمی در خصوص ارتباط بین مهندسی مجدد و مدیریت تغییر و رابطه به این دو موضوع بیان شده و اهمیت مدیریت تغییر برای موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار تشریح شده است.

لینک کمکی