فایل رایگان بررسي مزايا و معايب استفاده از شميم بصورت درون سازماني جهت صدور اسناد مالکيت کاداستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مزايا و معايب استفاده از شميم بصورت درون سازماني جهت صدور اسناد مالکيت کاداستر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از شمیم)شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها( بر اسناد مالکیت صادره تک برگ)کاداستری( در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران می پردازد. از آنجا که کاداستر ماهیتی چند منظوره دارد و اطلاعات پایه ای در آن در اختیار سازمان است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاههای مرتبط با این مقوله ، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه های ذیربط را مکلف وموظف به همکاری با کاداستر جامع می نماید. کاداستر بعنوان ابزاری برای انجام اجرائیات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک با کارکرد داده است که بعنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیک معنی می یابد. لزوم تکمیل کاداستر با اضافه نمودن اطلاعات حقوقی ملک،باعث استفاده از شبکه شمیم شده است.در این مقاله تلاش بر آن داریم تا با استفاده از تعاریف کاداستر و شمیم به مزایا و معایب استفاده از این تکنولوژی بصورت درون سازمانی می پردازیم.

لینک کمکی