فایل رایگان بررسي نقش شايستگي هاي تفکر استراتژيک در سازمان هاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش شايستگي هاي تفکر استراتژيک در سازمان هاي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف شناسایی تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر ایجاد سازمان های هوشمند در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد انجام شد. این مطالعه با مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک سازمانی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به تعدادی از نتایج رسید که مهم ترین آن ها این است که تاثیر قابل توجهی از قابلیت های تفکر استراتژیک )تفکر سیستمی، تفکر نوآورانه و دیدگاه تفکر گرا( در ایجاد سازمان های هوشمند وجود دارد. یکی از مهم ترین پیشنهادهای این تحقیق این است که تمرکز بر تفکر استراتژیک به منظور افزایش قابلیت ها و تمرکز بر ایجاد یک سازمان هوشمند ضروری است.

لینک کمکی