فایل رایگان بررسي و تحليل کيفي زيرساخت هاي مديريت دانش و هوشمندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل کيفي زيرساخت هاي مديريت دانش و هوشمندي سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله، بررسی و تحلیل کیفی رابطه احتمالی بین زیرساخت های مدیریت و هوشمندی سازمانی درشرکت ساختمانی آرمین بتن یزد است. نوع این تحقیق یک کیفی است و بر مبنای ماهیتی، کاربردی می باشد که از مدلارایه شده توسط حمید کشاورز و همکاران ) 2017 ( و مصاحبه و مشاهده )روش میدانی( وهمچنین بررسی اسناد و مدارک سازمانی، مقاله ها و کتاب های مرتبط )روش کتابخانه ای( استفاده شده است. این تحقیق اهمیت و رابطه ی دو متغیر زیرساخت مدیریت دانش و هوشمندی سازمانی را نشان داد. به طور خاص، زیرساخت های پیشرفته ی مدیریت دانش به شکل چشمگیری هوشمندی سازمانی و بنابراین ماموریت و هدف شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد را پیش بینی می کند. اگر هوشمندی سازمانی در سازگاری با تغییرها همراه با تصمیم گیری، یادگیری و استفاده سریع و صحیح از خلاقیت و مهارت های مختلف و ارایه راه حل های مورد نیاز برای بهبود عملکرد سازمانی کمک کند، پیش بینی های مهم آن مانند زیر ساخت های مدیریت دانش ضروری است. وجود چنین زیرساخت هایی نه تنها ارزش های مضاعفی مانند هوشمندی سازمانی را در اختیار دارد، بلکه همچنین به طور بالقوه از سازمان برای استفاده مناسب و به اشتراک گذاری دانش سازمانی برای تحقق هدف های سازمان در دنیای مبتنی بر دانش معاصر پشتیبانی می کند. در چنین شرایطی، شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد برای داشتن و ارتقای شرایط مناسب عملیاتی، این توانایی های بین سازمانی را نیاز دارد.

لینک کمکی