فایل رایگان آشکارسازي تغييرات خط ساحل با استفاده از تکنيک هاي سنجش از راه دور ( مطالعه موردي بندر اميرآباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشکارسازي تغييرات خط ساحل با استفاده از تکنيک هاي سنجش از راه دور ( مطالعه موردي بندر اميرآباد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مطالعه تغییرات خط ساحل از مهم ترین عناصر فهم و محاسبه ی مقادیر فرسایش و رسوب گذاری و در نتیجه ، مدیریت بهتر سواحل وبنادر می باشد. استخراج خط ساحل به کمک عکس های ماهواره ای به عنوان یکی از ارزان ترین و جدید ترین روش ها معرفی شده است. در این پژوهش جهت پایش روند تغییرات خط ساحلی و تحلیل میزان جابجایی های مکانی آن در سواحل بندرامیرآباد طی بازه ی زمانی (1366) 1987، (1379) 2000 و (1394) 2015و (1397)2018، از 15 عکس ماهواره های لندست 8،7،5 و سنجنده هایTM,ETM+ ,OLI-TIRS استفاده شده است. جهت جداسازی آب از خشکی بعد از تصحیحات لازم بر روی عکس های ماهواره ی از ترکیب شاخص NDWI و تمامی باند های عکس های ماهواره ای استفاده شده است ، سپس بهترین ضرایب جهت کلاس بندی به روش Support Vector Machine را با کد نویسی در محیط PYTHONبدست آمده است و در نهایت به کمک نرم افزار های ENVIو GISمساحت تغییر یافته بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل وجود جریان غرب به شرق موجود در منطقه در قسمت غربی موج شکن بندر امیر آباد، کشتی سازی صدرا و نیروگاه نکا رسوب گذاری و در قسمت شرقی آن به خصوص در زبانه ی ساحلی خلیج گمیشان فرسایش صورت می گیرد.

لینک کمکی