فایل رایگان ارائه راهکارهاي تقويت گردشگري با تاکيد بر برندسازي شهري (نمونه موردي: شهر بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه راهکارهاي تقويت گردشگري با تاکيد بر برندسازي شهري (نمونه موردي: شهر بجنورد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

موضوع برندسازی شهری در چند دهه گذشته توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. به نوعی که در بازارهای به شدت رقابتی جهانی، نیاز شهرها به معرفی به عنوان یک مقصد گردشگری برای ایجاد یک هویت منحصر به فرد و توسعه پایدار آن امری اجتناب ناپذیر می باشد . در این پژوهش فرآیند جمع آوری داده در چند مرحله صورت پذیرفته است، داده های دسته اول حاصل از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، دسته دوم داده های حاصل از روش ارزیابی می باشد و داده های دست سوم حاصل از مشاهده میدانی به عنوان نمونه موردی است که از طریق ارزیابی وضعیت و شناسایی نیازها و جنبه های مورد نیاز حوزه مداخله بدست آمده است.ازین رو سعی شده است به بررسی مبانی نظری تحقیق که مطالعاتی است در خصوص تعاریف پایه و مهم نظیر برند و انواع آن و دو مفهوم برندینگ شهری و گردشگری به موازات هم پرداخته شود.یررسی و تدقیق مبانی نظری در قالب شناخت و بررسی ابعاد کلی شهر در موضوع برند گردشگری صورت گرفته است که با تحلیل و ارزیابی اطلاعات با سه روش توزیع پرسشنامه، جدول SOWT و تحلیل سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است که نهاتایبا تدقیق موضوعیت راهبردها با موضوع پژوهش و اولویت بندی آن ها به ارائه راهکار اجرایی منتهی شده است که حول محورهای برنامه ای و توسعه ای نظیر تهیه سند جامع گردشگری، استفاده از ظرفیت های بومی و محلی ، برنامه ریزی بلند مدت تبلیغات رسانه ای، ارائه تسهیلات بانکی و ... می باشند.

لینک کمکی