فایل رایگان ارزيابي تاثيرنوع خاک و نامنظمي در پلان درپتانسيل خرابي پيشرونده قابهاي خمشي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثيرنوع خاک و نامنظمي در پلان درپتانسيل خرابي پيشرونده قابهاي خمشي فولادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خرابی پیشرونده حادثه ای است که در طی آن تمام یا قسمتی از سازه به علت آسیب یا گسیختگی قسمت کوچکی از آن دچار تخریب می گردد. گسیختگی این اعضا ممکن است توسط بارهایی نظیر: انفجار، زلزله، آتشسوزی، خطای طراحی یا ساخت، ضربه یک اتومبیل در محوطه پارکینگ و غیره، حاصل گردد. در این مطالعه، به منظور بررسی گسیختگی پیش رونده در سازه قاب خمشی فولادی، بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران، شامل مباحث ششم و نهم که مربوط به بارهای وارد بر ساختمان و طرح و اجرای ساختمانهای فولادی میباشد، سازه هایی با 5 و 10 طبقه با پلان نامنظم 20)، 40 و 60 درصد نامنظمی در پلان) و در دو حالت گروه خاک تیپ 2 و 3 طراحی میشوند، در این طراحی ملاحضات لرزهای آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله در نظر گرفته میشود، طراحی قاب های ذکر شده با استفاده از نرم افزار ETABS انجام می شود، سپس با توجه به مقاطع مربوط به تیرها و ستونها، قاب ساختمانی مورد نظر(مدل سه بعدی) جهت بررسی نیروهای ایجاد شده در اعضای قاب و تغییر مکان گره ها به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی در نرمافزار Abaqus مدل میگردد. سپس با توجه به بارهای وارده و همچنین برحسب موارد تحلیل روش مسیر جایگزین (APM) و حذف ناگهانی ستون ها بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل، پاسخ سیستم تعیین میشود.

لینک کمکی