فایل رایگان بررسي تاثير پتانسيل هاي اجراي تکنولوژي مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر ارتقاء عملکرد مستندنگاري ميراث فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير پتانسيل هاي اجراي تکنولوژي مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر ارتقاء عملکرد مستندنگاري ميراث فرهنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه به خاطر عوامل انسانی و طبیعی سرعت تخریب میراث فرهنگی بیش از آن است که بتوان همه آن ها را مستندسازی کرد. همچنین مستندنگاری فرآیندی زمان بر است. پیشرفت در علم کامپیوتر به جامعه انسانی در جهت پیشرفت علوم و سرعت بخشیدن به کار ها کمک کرده است. تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به دلیل ارائه اطلاعات غنی برای اجزای ساختمان، منجربه تصمیم گیری بهینه جهت ترمیم و بهسازی ساختمان و کاهش در زمان و هزینه ترمیم و بهسازی میشود. مقاله حاضر حاصل مطالعات کتابخانه ای است که به روش تحلیلی - توصیفی به تشریح این موضوع میپردازد که چگونه علم کامپیوتر در زمینه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به مستندنگاری میراث فرهنگی کمک می کند . این روش به نام مدل سازی اطلاعات ابنیه تاریخی (HBIM) مشهور است. روش فوق باعث پیشرفت چشم گیری در زمینه مستندنگاری میراث فرهنگی شده است.

لینک کمکی