فایل رایگان بررسي و تحليل مکان يابي مجتمع هاي تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل مکان يابي مجتمع هاي تجاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

کم بودن تعداد و سادگی سکونتگاه های انسانی قبل از انقلاب صنعتی باعث شده بود تا تشخیص نیاز و تجزیه و تحلیل مسائل این سکونتگاه ها به راحتی قابل انجام باشد.اما بعد از انقلاب صنعتی با پیشرفت دانش و فناوری معماری و گسترش حجم و تعدد انواع کاربری ها و ایجاد کاربری های جدید مسائل جدیدی در ساختار شهرها به وجود آمد که باعث خارج شدن شهرها از حالت ارگانیک اولیه شان شد و تفکر شهر به عنوان ماشینی برای زندگی مفهوم اولیه شهر را تغییر داد. مجموعه این روند باعث جلب توجه برنامه ریزان شهری، جغرافی دانان و ... گردید تا با برنامه ریزی صحیح نیازها و امکانات شهری را در محلهای مناسب و با در نظر گرفتن تمامی نیازها و ویژگی های خاص آنان مکان یابی و برنامه ریزی نمایند.با استناد بر اهمیت بالای مکان یابی مراکز تجاری، مکان استقرار این مراکز تاثیر به سزایی در عملکرد آنها خواهد داشت به طوری که استقرار یک مرکز تجاری در جایگاه نامناسب نه تنها کارایی مطلوب خود را نخواهد داشت بلکه می تواند تاثیر منفی بر روی بازارهای محلی و بازارهای روز در سطح شهر داشته باشد. از طرفی؛ انتخاب مکان مناسب مراکز تجاری در سطح شهر می تواند دسترسی عموم را به این مراکز تسهیل نماید و ترافیک های روزانه در سطح شهر را کاهش دهد. بنابراین ایجاد یک تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی تابع اصول و قواعد هدف اصلی برنامه ریزان می باشد. در این مقاله نگارنده با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و با تمرکز بر عوامل موثر در مکانیابی مراکز تجاری به معرفی معیارها و شاخص های عام و خاص مکان یابی مراکز تجاری می پردازد.

لینک کمکی