فایل رایگان شناسايي چالش هاي عمليات تجهيز کارگاه پروژه هاي انبوه سازي با رويکرد پايداري و ارائه راهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي چالش هاي عمليات تجهيز کارگاه پروژه هاي انبوه سازي با رويکرد پايداري و ارائه راهکار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با افزایش روز افزون جمعیت نیاز به مسکن بیش از پیش احساس می شود. امروزه دولت ها با احداث شهرک های انبوه سازی در سطح وسیعی نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه را تامین میکنند. در سال های اخیر LEED و BREEAM و سازمان های مشابه که استاندارد هایی برای کشور های خود تعیین می کنند ، استاندارد های برای فاز ساخت و اجرا تعیین کرده اند و با توجه به آن جدول امتیاز بندی تهیه کرده اند. تجهیز کارگاه همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت کار و اجرای با کیفیت پروژه های ساختمان سازی مطرح می باشد .در این پژوهش سعی بر آن شده تا با مطالعه استاندارد ها و مقالات این اصول شناسایی شده و مواردی که به عملیات تجهیز کارگاه مربوط می شوند مشخص شوند. به کمک منابع و خبرگانچالش هایی تهیه شد و در دسته بندی هایی قرار گرفتند. سپس پرسشنامه ای تهیه شد و به شرکت های انبوه سازی ارسال شد.به کمک نمراتی که به چالش ها داده شده ، چالش ها به کمک روش تاپسیس رتبه بندی شدند .در انتها نیز برای چالش های برتر راهکار ارائه شد. راهکار های ارائه شده به کمک منابع و مصاحبه خبرگان تهیه شدند.

لینک کمکی