فایل رایگان طراحي فيلترهاي ژئوتکستايل و کاربرد آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي فيلترهاي ژئوتکستايل و کاربرد آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فیلتراسیون یک فرایند مکانیکی است که طی آن مواد جامد خاک از سیال (معمولا آب) جداسازی میشوند. اساس جداسازی در این روش اختلاف در اندازه ذرات جامد و سیال و استفاده از نیروی خارجی برای عبور مواد از یک غشاء نیمه تراوا است. فیلتر به مصالحی گفته میشود که دارای حفره های ریز کافی برای جلوگیری از حرکت خاک به درون زهکش داشته و به اندازه کافی نفوذپذیر باشد تا ممانعتی برای حرکت آب ایجاد ننماید. امروزه در پروژه های مختلف عمرانی به جای مصالح سنگدانهای از ژئوتکستایل جهت انجام فیلتراسیون استفاده میشود. در این پژوهش مزایای استفاده از ژئوتکستایل ها به جای مصالح سنگدانه ای و همچنین ملزومات مورد نیاز برای ژئوتکستایل جهت به کارگیری آنها به عنوان فیلتر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضخامت لایه ژئوتکستایل نسبت به لایه مصالح دانهای خیلی کوچکتر است و این امر از نظر اقتصادی و اجرائی حائز اهمیت میباشد. قیمت و هزینه ژئوتکستایل در مقایسه با سایر مواد سیستمهای زهکشی کمتر است.

لینک کمکی